IJs met een verhaal

Juist omdat natuurijs zo schaars is, is het wellicht zo bijzonder. De plek waar je vandaag hebt gestaan, geschaatst, een avontuur hebt meegemaakt of misschien wel je ware liefde ontmoet hebt, is snel weer gesmolten. Aan natuurijs en natuurijs plekken hebben velen een bijzondere herinnering.

Schrijf een origineel verhaal bij deze natuurijsfoto of schrijf je eigen verhaal

Schrijf een origineel verhaal bij deze natuurijsfoto of schrijf je eigen verhaal

Heb jij een bijzondere herinnering, die je hier wilt delen, stuur jouw verhaal (maximaal 200 woorden en liefst een foto)  in en maak kans op een mooi natuurijsboek. Stuur hier je verhaal + foto in. Vermeld in je verhaal (als je dat wilt tenminste), de plek waar dit verhaal zich afspeelde.

Heb je een gewone leuke natuurijservaring, kijk dan ook hier en stuur daarvoor je verhaal in.