Als derde bijeenkomst in het kader van het Gilde van Nederlandse ijsmeesters stonden op zaterdag 27 januari de diepwaterbanen centraal. Naast de sproei-ijsbanen en de landijsbanen vormen de diepwaterbanen als onderdeel van het open water een aparte tak binnen het schaatsen op natuurijs, Suzan Rutten van de Opleidingen en Sportparticipatie binnen KNSB nodigde de aanwezigen van de diverse ijsclubs uit voor een korte kennismaking. Deelnemers kwamen o.a uit Loosdrecht, Nieuwkoop, Landsmeer, Oostzaan en Monnikendam. Peter van Bennekom en David Pos gaven een boeiende uitleg over de activiteiten van de Ankeveense IJsclub.

De Ankeveense ijsclub bestaat al vanaf 1887 en dan merk je dat de 137 jaar oude club een lange reeks van ervaringen achter de rug heeft. Dat werk is, net als veel andere ijsclubs niet alleen een kwestie van activiteiten in de winter, maar het hele jaar door komen vrijwilligers samen om het terrein en het gebouw te onderhouden. In 1968 is een aparte 400 m baan gegraven. Voor de 600 leden in het dorp is de ijsclub een begrip; iedereen is er wel op een of andere manier bij betrokken.. In het gebied is veel werk te doen, ook al doet Natuurmonumenten ook een onderdeel van het werk in de natuur. Maar voor een toertocht zijn toch weer andere werkzaamheden nodig. Zo is het voor de schaatsers bijvoorbeeld belangrijk de doorgangen in het water goed te onderhouden. Dus gaat een boot met vrijwilligers en kettingzagen regelmatig door het gebied; uiteraard koek en zopie aan boord. Maar behalve het handwerk vraagt de organisatie veel aandacht. Draaiboeken maken én werken aan goed overleg met gemeente, waterschappen en andere overheden. Vriest het eenmaal dan wordt alles goed in beeld gebracht; zwakke plekken worden versterkt, windwakken gemarkeerd, alles voor een optimale veiligheid.

In de pauze kwam al een flinke uitwisseling van ervaringen op gang. Tussen de diverse ijsclubs zijn veel overeenkomsten, maar ook zijn de verschillen groot, doordat elke club zo zijn geschiedenis heeft én aparte ervaringen met gemeentes of samenwerkende ijsclubs als het gaat om toertochten. Lastig zijn vaak de waaghalzen die te vroeg het ijs op gaan. Als er eenmaal ijs ligt en de dikte de goede kant op gaat, blijkt toch dat in de praktijk het ijs ook aan de onderkant afslijt door stroming. Wind en wisselen waterpeil spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het van groot belang de situatie steeds goed onder controle te houden. Ook kan het van jaar tot jaar weer anders zijn door wind die vat heeft op sommige wateren. Zo was bij de ijsclub van Monnikendam de Gouwzee soms eerder dicht dan vaarten in de omgeving. Als club moet je dus steeds inspelen op andere omstandigheden.

In het mooie clubgebouw van Ankeveen nemen we ook een kijkje in de keuken én de ruimte met materieel om het ijs te verzorgen. Harry Meester is er al jaren actief met alle hand en spandiensten. Het materieel staat er ieder jaar weer goed onderhouden bij. Voor alle werkzaamheden staat wel wat klaar: van het maaien tot het ijs schuiven en borstelen. “In de keuken maken we eten en drinken klaar voor de mensen op de stempel- en koekenzopie-posten. En natuurlijk niet te vergeten de borden voor het parkeren en het wijzen op onveilige situaties. Overigens is de EHBO zeer actief; ze werken volledig zelfstandig”, zo vertelt David Pos.

John Broere van de Nieuwkoopse landijsbaan, betrokken bij een toertocht met ijsclubs uit de regio gaf met een voorbeeld uit Aarlanderveen aan waarbij schaatsers een provinciale weg over moesten steken. Voor burgemeesters kunnen dit soort gevaarlijke situaties aanleiding zijn om geen vergunningen te willen afgeven. Een reeël beeld aan de plaatselijke overheden met een goed draaiboek moeten helpen een om toch een tocht te kunnen organiseren. Aan het eind van de bijeenkomst sluiten Suzan en Johan Broere af met een blik op de toekomst. Voor sommige ijsclubs lonkt de sproeibaan zoals in Winterswijk, maar voor de ijsclubs die toch het oude karakter willen behouden blijft het hopen op strengere winters. Het geloof erin is nog niet verloren; de hoop er op ook niet. Binnen de KNSB zal gewerkt worden aan een expertgroep die zoveel mogelijk gegevens zal verzamelen om de ijsclubs goed te ondersteunen. Elke dag dat schaatsers eerder ijs op kunnen is meegenomen. Leren van elkaar en maximale flexibiliteit. Daar draait het om.

KIJK/LEES MEER

Bijeenkomst natuurijsmeesters Winterswijk (sproei- en combibanen)

Bijeenkomst natuurijsmeesters Nieuwkoop (landijsbanen)

IJsmeesters diepwaterbanen wisselen ervaringen uit
Getagd op:         

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *