In de Elfstedentocht waren het voornamelijk de mannen die een rol speelde in de wedstrijd; tot voor kort werden alleen de mannen geëerdbij binnenkomst. In de geschiedenis hebben diverse vrouwen grootste prestaties verricht om deze tocht te volbrengen én snel te schaatsen.
De Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden heeft gemeend de vrouwen de plek te geven die ze verdienen.
In een bijeenkomst zijn de vrouwen van de laatste Elfstedentochten geëerd met officiele oorkondes, een bijzonder geschenk én – misschien nog wel het meest krachtige gebaar van gelijkstelling – een vermelding op het standbeeld voor de Elfstedenhal in Leeuwarden. Daarmee worden de 12 vrouwen voor goed in herinnering gehouden.

Eerherstel vrouwen Elfstedentocht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*